Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) pokryją ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) należności na pracownicze plany kapitałowe (PPK) oraz składkę na Fundusz Solidarnościowy (FS).
Takie rozwiązanie przewiduje rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 20 października 2020 r. w sprawie ZAZ (Dz.U. poz. 1921), które wchodzi dziś w życie. Jedna ze zmian zawartych w jego par. 1 pkt 1 jest związana z katalogiem kosztów działania zakładu, które mogą być finansowane z dotacji PFRON. Wśród nich są m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy (FP) naliczane od wynagrodzeń personelu. Teraz została tutaj dodana obowiązująca od ubiegłego roku należność na FS.