Jednostka sektora finansów publicznych chce zawrzeć na rok umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi w styczniu 2021 r. Czy wartość tego zamówienia, od której będzie zależeć obowiązek stosowania nowego prawa zamówień publicznych, powinny stanowić prognozowane wpłaty do programu?
Nie. Wartość zamówienia będzie stanowić – ustalone z należytą starannością – wynagrodzenie podmiotu zarządzającego PPK. Nie należy utożsamiać wartości zamówienia z pieniędzmi zgromadzonymi w programie, na które będą składać się m.in. wpłaty podstawowe i dodatkowe finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK, wpłaty powitalne i dopłaty roczne finansowane przez państwo oraz zyski z inwestowania pieniędzy zgromadzonych w planach. Środki te nie będą bowiem stanowić wynagrodzenia wykonawcy.