Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) nie będą musiały zatrudniać na umowie o pracę psychologa i nie stracą finansowo, gdy osoby niepełnosprawne w okresie pandemii krócej korzystają z ich usług.Tak wynika z obowiązującego od dziś rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 20 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie WTZ (Dz.U. poz. 1887). Część zawartych w nim zmian ma ułatwić warsztatom funkcjonowanie w związku z panującą pandemią. Jedna z nich dotyczy sposobu finansowania WTZ. Co do zasady jest tak, że czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo, a gdy jest krótszy, proporcjonalnie jest obniżana wysokość dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na jedną osobę.
Reklama
Problem w tym, że z obawy o zarażenie się koronawirusem niektórzy uczestnicy zajęć korzystają z nich przez mniejszą liczbę godzin lub z uwagi na kłopoty kadrowe WTZ nie może zapewnić ich w maksymalnym wymiarze. Dlatego w rozporządzeniu znalazł się przepis, który zakłada, że w czasie stanu epidemii ustalenie krótszego wymiaru zajęć nie zmniejsza wysokości dofinansowania dla warsztatu, począwszy od 25 maja br. Dodatkowo w sytuacji, gdy w tym samym okresie osoba niepełnosprawna przekroczyła dopuszczalny limit nieobecności, określony w regulaminie WTZ, nie będzie to skutkowało wykreśleniem jej z listy uczestników zajęć.
Ponadto rozporządzenie zakłada, że warsztaty nie będą musiały zatrudniać psychologa na podstawie umowy o pracę, tylko np. umowy cywilnoprawnej. Jest to o tyle istotne, że WTZ od dawna sygnalizowały ministerstwu, że mają trudności w znalezieniu chętnych do pracy, co jest spowodowane głównie niską wysokością wynagrodzenia, jakie mogą im zaoferować.
Wreszcie w ramach rozporządzenia rozszerzony został katalog kosztów działalności WTZ, który może być sfinansowany z pieniędzy PFRON. Jednym z nich są pensje pracowników warsztatu. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów z dotacji będzie można pokryć – poza dotychczas wymienionymi w nich kosztami płacy – składkę na Fundusz Solidarnościowy, a także wpłaty podstawowe i dodatkowe na pracownicze plany kapitałowe.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 10 listopada