O wdrożenie 10 propozycji zmian systemowych, które przyczynią się do poprawy otoczenia prawno-gospodarczego w naszym kraju, zaapelował Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, w porozumieniu z reprezentantami 205 organizacji przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP.
Jeden z postulatów dotyczy reformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zakłada rezygnację z limitu przychodu, który uprawnia do skorzystania z małego ZUS plus.
Przypomnijmy, że jest on powiązany ze zmianami dotyczącymi korzystania z preferencji w opłacaniu składek. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z małego ZUS plus, jego roczny przychód za poprzedni rok nie może przekraczać 120 tys. zł. Drugim warunkiem jest dochód. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym ani wyższa od 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.
Propozycja rezygnacji z limitu przychodu ma umożliwić objęcie małym ZUS plus tych przedsiębiorców, którzy osiągają większy przychód, ale ze względu na specyfikę ich działalności nie przekłada się to na uzyskiwany przez nich dochód. Dotyczy to zwłaszcza osób trudniących się handlem i pośrednictwem.
Postulowana jest też likwidacja opłacania obniżonych składek maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Mały ZUS plus stałby się swoistym „progiem podatkowym”, a nie tylko kolejną czasową ulgą.
Postulaty w kwestiach ubezpieczeń społecznych idą jednak dalej. Proponuje się wprowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla firm na wzór niemiecki. Każdy przedsiębiorca mógłby zdecydować, czy chce opłacić składkę, czy też woli oszczędzać na przyszłą emeryturę samodzielnie. Istniałby tylko obowiązek opłacania składki zdrowotnej na NFZ. Alternatywą jest wprowadzenie preferencji w opłacaniu składek dla wszystkich przedsiębiorców przy późniejszej niewielkiej emeryturze.
Postulaty obejmują też m.in. kwestie podatkowe, związane z płacą minimalną oraz dotyczące uchwalania przepisów z odpowiednio długim vacatio legis.
– To trudny czas dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w naszym kraju. Powinniśmy go spożytkować na działania, które spowodują, że jak najszybciej wrócimy na właściwe tory – mówił na konferencji prasowej Adam Abramowicz.
Poinformował, że postulaty zostały już przekazane premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi, a także wszystkim przewodniczącym klubów i kół parlamentarnych. – podkreślał rzecznik.
– Wprowadzenie w życie tych postulatów jest ważne nie tylko w kontekście epidemii. Wychodzą one naprzeciw wielu ograniczeniom, które od dawna paraliżują przedsiębiorców – mówił Marek Goliszewski, prezes BCC.
ShutterStock