Duży wzrost zakażeń koronawirusem wymusił wprowadzenie przez rząd kolejnych obostrzeń, w tym m.in. przejście uczniów klas 1–3 szkół podstawowych na nauczanie zdalne.
Bez zmian pracują tylko przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. W konsekwencji od 9 do 29 listopada rodzicom dzieci do lat ośmiu oraz tym opiekującym się starszymi pociechami z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie.
Można się o nie starać w kilku przypadkach – m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko, a także gdy nie jest ona w stanie zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii. – Chodzi np. o sytuację, gdy część dzieci uczy się stacjonarnie, a część zdalnie – tłumaczy Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.
Organ rentowy wyjaśnia, że dodatkowy zasiłek przysługuje także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą, lub gdy opiekun dzienny nie może sprawować opieki z powodu COVID-19.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie 9 listopada