Płatnicy składek i ubezpieczeni mają już dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – poinformował organ rentowy.
Osoba skierowana przez sanepid na kwarantannę lub objęta izolacją domową ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby (przelewanego przez pracodawcę) albo zasiłku chorobowego (wypłacanego przez ZUS). Do tej pory do ich wypłaty potrzebna była decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którą należało dostarczyć do ZUS lub pracodawcy (w zależności od tego, kto wypłacał świadczenie). Była ona wraz z wnioskiem o zasiłek chorobowy podstawą do otrzymania pieniędzy z tego tytułu.
Obecnie podstawą wypłaty świadczeń chorobowych w przypadku takich osób jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP – Ewidencja Wjazdu do Polski) o objęciu kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że zaczął już pozyskiwać dane z tego systemu i udostępniać je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do nich mają też ubezpieczeni na swoim profilu na tej samej platformie. Są one udostępniane w nowej zakładce „Kwarantanna, izolacja domowa”. Zakładka będzie widoczna tylko u osób, które zostały objęte takimi obostrzeniami, oraz u płatników składek, którzy je zatrudniają.
Dane dotyczą osób, których kwarantanna lub izolacja trwała 22 października albo zacznie się po tym dniu.
Jak to wygląda w praktyce? Samozatrudniony poddany kwarantannie lub izolacji, aby otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS, powinien złożyć wniosek bezpośrednio do organu rentowego. Można go wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. Zakład po otrzymaniu wniosku zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej na podstawie danych z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP).
Pracownik natomiast powinien oczywiście poinformować szefa o przyczynie nieobecności, ale do wypłaty świadczenia przez pracodawcę wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.