Pracownicy ośrodków pomocy społecznej (OPS) oraz wolontariusze powinni mieć możliwość robienia zakupów osobom starszym w godzinach dla seniorów. Dodatkowo należy ich objąć ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
Takie propozycje zmian w realizacji programu „Wspieraj seniora” zgłosiła Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS). Zgodnie z zasadami tego programu osoba, która skończyła 70 lat (a w uzasadnionych sytuacjach również młodsza), może zgłosić na ogólnopolską infolinię prośbę o zrobienie jej zakupów, jeśli ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem zdecydowała się ograniczyć wyjścia z domu. Informacja w tej sprawie trafia do OPS, który zajmuje się organizacją takiej usługi za pośrednictwem swoich pracowników lub np. wolontariuszy.
– Pierwsze doświadczenia w funkcjonowaniu programu pokazują, że treść rządowych komunikatów powinna zostać zmodyfikowana, tak aby jasno z nich wynikało, że po pomoc powinny zgłaszać się osoby, które w zrobieniu zakupów nie mogą liczyć na wsparcie rodziny lub sąsiadów – mówi Paweł Maczyński, przewodniczący PFZPSiPS.