Pracownicy ośrodków pomocy społecznej (OPS) oraz wolontariusze powinni mieć możliwość robienia zakupów osobom starszym w godzinach dla seniorów. Dodatkowo należy ich objąć ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
Takie propozycje zmian w realizacji programu „Wspieraj seniora” zgłosiła Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS). Zgodnie z zasadami tego programu osoba, która skończyła 70 lat (a w uzasadnionych sytuacjach również młodsza), może zgłosić na ogólnopolską infolinię prośbę o zrobienie jej zakupów, jeśli ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem zdecydowała się ograniczyć wyjścia z domu. Informacja w tej sprawie trafia do OPS, który zajmuje się organizacją takiej usługi za pośrednictwem swoich pracowników lub np. wolontariuszy.
– Pierwsze doświadczenia w funkcjonowaniu programu pokazują, że treść rządowych komunikatów powinna zostać zmodyfikowana, tak aby jasno z nich wynikało, że po pomoc powinny zgłaszać się osoby, które w zrobieniu zakupów nie mogą liczyć na wsparcie rodziny lub sąsiadów – mówi Paweł Maczyński, przewodniczący PFZPSiPS.
Dodaje, że przypadkom kierowania do OPS zgłoszeń od osób, którym może pomóc najbliższe otoczenie lub które nie spełniają innych kryteriów programu, mogłaby zapobiegać wstępna weryfikacja dokonywana na etapie przyjmowania zgłoszenia przez konsultanta infolinii. Wystarczyłoby do tego jedno, dodatkowe pytanie.
Zdaniem federacji usprawnić działanie programu mogłaby też zmiana przepisów dotycząca godzin dla seniorów w sklepach. Prawo do robienia zakupów w tym czasie powinny uzyskać również osoby zaangażowane we wspieranie starszych.
– Uważamy ponadto, że pracownicy OPS oraz inne osoby robiące zakupy powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem cywilnym od obrotu gotówką, które mogłoby zostać pokryte z środków przeznaczonych na program – podkreśla Paweł Maczyński.
Federacja o swoich postulatach rozmawiała z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), ale nie uzyskała wiążącej odpowiedzi, czy i które z nich zostaną wdrożone, choć resort pozytywnie odniósł się do potrzeby wstępnej weryfikacji zgłoszeń na infolinii.