Jesteśmy spółką zatrudniającą 55 osób. Umowę o prowadzenie PPK powinniśmy zawrzeć do 10 listopada 2020 r. Wśród naszych zatrudnionych są trzy osoby na urlopie macierzyńskim, jedna na rodzicielskim, jedna na długim zwolnieniu lekarskim (przynajmniej do końca roku) i jedna na urlopie bezpłatnym. Czy w ich imieniu powinniśmy zawrzeć umowy o prowadzenie PPK w powyższym terminie?
Tak, podmiot zatrudniający powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK m.in. w imieniu i na rzecz osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, pobierających zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy i świadczenie rehabilitacyjne w terminie przewidzianym dla pozostałych pracowników, tj. do 10 listopada 2020 r. Powinien zawrzeć również umowę o prowadzenie PPK w tym terminie w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej przebywającej na urlopie bezpłatnym, jeżeli osoba ta w listopadzie 2020 r. uzyska podlegający oskładkowaniu ZUS przychód ze stosunku pracy.