Pracuję na etacie, ale od października korzystam z urlopu bezpłatnego. Złamałem rękę i wystawiono mi zwolnienie lekarskie do 15 listopada. Czy to oznacza, że mój urlop się przesunie, a ja otrzymam zasiłek?
Zgodnie z art. 12 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się jednak do okresu zasiłkowego.