Z punktu widzenia pracowników budżetówki najważniejsza jest możliwość oszczędzania w programach emerytalnych tworzonych przez pracodawców w miejscu pracy. Do tej pory jej bowiem nie mieli.
Dziś drugi artykuł z przygotowywanego we współpracy z PFR Portal PPK cyklu, w ramach którego wyjaśniamy najważniejsze pojęcia i opisujemy zasady korzystania ze środków zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych. Wskazujemy istotne daty, a także prawa i obowiązki urzędów związane z prowadzeniem tego programu.
Sektor finansów publicznych zostanie objęty ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK) od 1 stycznia 2021 r., bez względu na liczbę osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach. Inaczej niż w przypadku przedsiębiorstw, gdzie system jest wprowadzany stopniowo i zależy od liczby pracowników. Wejście budżetówki do PPK na ostatnim etapie ma pozwolić na uniknięcie błędów i sprawną organizację.