Płatnik musi odprowadzić składki od różnicy pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem obowiązującym w naszym kraju a faktyczną pensją pracownika.
Tak wynika z interpretacji ZUS w sprawie firmy, która działa na terenie Polski, ale realizuje też kontrakty za granicą. Zatrudnia na podstawie umów o pracę pracowników, z których część oddelegowuje na część miesiąca poza Polskę. Ich pensje są teraz określane stałą stawką miesięczną w wysokości minimalnego wynagrodzenia, firma planuje jednak zmianę w tym zakresie.
W miejsce stawki miesięcznej zamierza wprowadzić godzinową. Określiła ją w wysokości 15,42 zł za godzinę, biorąc pod uwagę całkowity roczny wymiar czasu pracy zatrudnionych. Zmiana obejmie pracowników oddelegowywanych do pracy na obszarze UE.
Jednak z uwagi na to, że w różnych okresach występują odmienne miesięczne normy czasu pracy, w praktyce nie zawsze, przy uwzględnieniu wskazanej stawki godzinowej, osiągną oni minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku firma uzupełni ich pensję do tej wysokości.
Sytuacja jest jednak bardziej złożona, bowiem pracownicy, których obejmą nowe zasady, są oddelegowani na część miesiąca za granicę, gdzie zarabiają powyżej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tamtym kraju i jednocześnie więcej od minimalnej płacy w Polsce. W rezultacie, pomimo iż podczas pracy na miejscu, w danym miesiącu pracownik nie osiągnie ustawowego minimum obowiązującego w naszym kraju (proporcjonalnego do wymiaru jego czasu pracy), to biorąc pod uwagę wynagrodzenie uzyskane w innym kraju przez pozostałą część miesiąca, jego zarobki przekroczą tę kwotę.
Spółka wyjaśniała to na następującym przykładzie. Pracownik od 1 do 15 kwietnia świadczy pracę w Polsce, a zatem liczba przepracowanych godzin wyniesie 80, co przy uwzględnieniu wspomnianej stawki godzinowej da 1233,60 zł. Czyli o 66,40 zł mniej niż płaca minimalna (proporcjonalna do wymiaru czasu pracy). Natomiast w okresie 16‒30 kwietnia pracuje on w Niemczech, gdzie uzyskuje faktyczne wynagrodzenie w kwocie (w przeliczeniu na polską walutę) 5 tys. zł (minimalna pensja w Niemczech 3737,36 zł). W związku z tym przedsiębiorca powziął wątpliwości, czy kwota 66,40 zł w obecnej sytuacji powinna podlegać oskładkowaniu.
ZUS uznał, że tak. W uzasadnieniu przywołał orzecznictwo: zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie (sygn. III AUa 285/15) każda wypłata pieniężna dokonana przez pracodawcę na rzecz pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy, który podlega oskładkowaniu. Ponadto w opisywanym przypadku źródłem i podstawą wypłaty tych należności będzie stosunek pracy. Dlatego kwota wyrównania musi zostać oskładkowana.
Decyzja ZUS oddział w Lublinie z 16 września 2020 r. (WPI/200000/43/606/2020)