Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało aktualizację rekomendacji dla domów pomocy społecznej (DPS), które mają zapobiegać szerzeniu się koronawirusa w tych placówkach. Obejmują one zarówno pracowników, jak i mieszkańców.
Zgodnie z nowymi wytycznymi na terenie DPS mogą przebywać jedynie osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki, które nie wykazują objawów zakażenia. Pracownikom, wolontariuszom i innym osobom z zewnątrz należy (za ich zgodą) zmierzyć temperaturę przed wejściem do budynku. Kontakt mieszkańców z rodzinami powinien się odbywać w wydzielonym do tego pomieszczeniu, za zamontowaną przegrodą (przeszkloną lub pleksi) oraz za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych.
Reklama
Zbiorowe przebywanie mieszkańców trzeba zorganizować w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko. Dlatego ewentualne spotkania powinny być organizowane w stałych i małych grupach. W każdym pomieszczeniu wspólnego użytku mają znajdować się środki do dezynfekcji. Podopiecznym należy też zapewnić pomoc psychologiczną oraz właściwą opiekę, w szczególności w wykonywaniu zabiegów higienicznych.
W sytuacji gdy wystąpią trudności w zapewnieniu ciągłości opieki, do DPS, w których są braki kadrowe, można skierować pracowników z placówek, których działalność została zawieszona, lub wolontariuszy. Ministerstwo rekomenduje przy tym stosowanie rotacyjnego systemu pracy.
Z kolei w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia koronawirusa u mieszkańca lub pracownika należy stosować minimum 10-dniową izolację. Dotyczy to również podopiecznych, którzy wracają do placówki, np. po pobycie w szpitalu.
Z danych MRiPS wynika, że według stanu na 1 października przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zostały odnotowane w 48 DPS-ach, u 890 mieszkańców oraz 339 pracowników. Zachorowało też 49 pensjonariuszy oraz 12 osób z kadry sześciu prywatnych placówek. Z kolei Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, która od początku wybuchu epidemii zbiera dane o liczbie DPS z koronawirusem, podaje, że pojawił się on do tej pory w 169 jednostkach.