Od umowy o świadczenie usług zawartej na podstawie przepisów szczególnych także odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne – wynika z decyzji ZUS.
Sprawa dotyczy spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa, w której organ zarządzający jest wybierany na podstawie przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 735) oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885).