Od 6 października br. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przyjmował wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego w umowach na udzielanie świadczeń medycznych przez świadczeniodawców, którzy nie mogli w pełni zrealizować świadczeń w okresie obostrzeń związanych z COVID-19.

"Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami wydłużyłem okres rozliczeniowy umów świadczeniodawców do 30.06.2021. Wnioski można składać od 6.10" - napisał w piątek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 6 października br. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przyjmował wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego w umowach na udzielanie świadczeń medycznych. Wnioski mogą składać świadczeniodawcy, którzy w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19, nie mogli w pełni zrealizować świadczeń objętych umową. Okres rozliczeniowy zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021 roku

Jak zaznacza NFZ, więcej czasu na rozliczenie zakontraktowanych świadczeń umożliwi pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązania.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego jest możliwe na podstawie przepisów: ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493) oraz rozporządzenia ministra zdrowia z 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548).

Przedłużenie okresu rozliczeniowego następuje na wniosek świadczeniodawcy (elektroniczny) przekazywany przez Portal Świadczeniodawcy/SZOI.

NFZ wyszczególnia typy umów, w których możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego.

Informacja na temat wydłużenia okresu rozliczeniowego umów dostępna jest na stronie NFZ https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/przedluzenie-okresu-rozliczeniowego,7816.html