statystyki

Przejście zakładu pracy wyklucza wygaśnięcie umowy w związku ze śmiercią pracodawcy

autor: Aleksandra Krawczyk01.10.2020, 10:37; Aktualizacja: 01.10.2020, 10:52
Jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, w razie przejęcia zakładu pracy dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy.

Jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, w razie przejęcia zakładu pracy dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy.źródło: ShutterStock

Zbigniew prowadził agencję pośrednictwa nieruchomości, która w chwili jego śmierci zatrudniała 20 osób. Przedsiębiorca miał jedną córkę, nie pozostawił po sobie testamentu ani nie ustanowił zarządcy sukcesyjnego. Córka pracowała w agencji ojca i zaraz po jego śmierci przejęła zarządzanie firmą, jednocześnie informując pracowników i klientów, że będzie kontynuować działalność w tym samym miejscu i w tym samym zakresie.

Nie wszyscy pracownicy chcieli jednak nadal pracować w agencji. Jeden z nich oświadczył, że jego umowa o pracę, zawarta na czas nieokreślony, wygaśnie z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, chyba że córka Zbigniewa zawrze z nim zatrudnionym odpowiednie porozumienie. Brak uzgodnienia będzie się wiązał z odejściem pracownika, a córka zmarłego pracodawcy będzie musiała zapłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jako podstawę swojego stanowiska pracownik podał art. 63 2 kodeksu pracy (k.p.). Czy miał rację?

Najpierw zauważyć trzeba, że powołany przez pracownika artykuł został istotnie zmieniony na mocy ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. poz. 1629; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; dalej: ustawa o zarządzie sukcesyjnym). Celem zmian było stworzenie kompleksowej regulacji kwestii trwałości umów o pracę na wypadek śmierci pracodawcy. Niestety, mimo że ustawa o zarządzie sukcesyjnym weszła w życie niemal dwa lata temu, w praktyce wciąż budzi bardzo istotne wątpliwości. Dotyczy to w szczególności utrzymania stosunku pracy mimo śmierci pracodawcy, w sytuacji gdy przed dniem śmierci pracodawca ten nie ustanowił zarządcy sukcesyjnego, a spadkobierca decyduje się na kontynuację działalności zmarłego bez odwoływania się do przepisów o sukcesji.

Sukcesja kodeksowa

Zgodnie z art. 63 2 par. 1 k.p. z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę co do zasady wygasają. Wyjątki w tym zakresie zostały ustanowione w par. 3‒11 tego artykułu. Paragraf 5 wskazuje, że w przypadku gdy zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym nie ustanowiono takiego zarządu z chwilą śmierci pracodawcy, umowa o pracę wygasa z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy. Przepis ten zastrzega jednak, że tak się nie stanie, jeśli przed upływem ww. terminu osoba, o której mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym – a więc w uproszczeniu spadkobierca – uzgodni z pracownikiem, na mocy pisemnego porozumienia stron, że stosunek pracy będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach. Zawarcie takiego porozumienia nie jest obowiązkowe i pracownik nie musi wyrazić na to zgody. Jeżeli odmówi, to uznaje się, że jego umowa o pracę wygasła z dniem śmierci pracodawcy. W takim zaś przypadku, zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 63 2 par. 2 k.p., pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Oznaczałoby to więc, że pracownik Zbigniewa ma rację – może odejść z zakładu pracy i należy mu się odszkodowanie.


Pozostało 62% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane