Gminy mogą już wydawać decyzje w sprawie świadczeń dla rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego, bo GUS podał kwotę dochodu za 2019 r., jaką osiągano z jednego hektara przeliczeniowego.
Wprawdzie wnioski o przyznanie zasiłku na dziecko czy świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) na nowe okresy można składać przez internet od lipca, a w formie papierowej od sierpnia, to w przypadku tych pochodzących od rolników trzeba było poczekać z ich rozpatrywaniem. Jest to związane z tym, że zgodnie z przepisami do ustalenia wysokości ich dochodów przyjmuje się, że z jednego hektara przeliczeniowego otrzymuje się dochód miesięczny stanowiący jedną dwunastą kwoty, która jest podawana co roku przez GUS.
Okazuje się, że w 2019 r. dochód z hektara w skali roku wynosił 3244 zł, co daje 270,33 zł miesięcznie (ta kwota jest mnożona przez liczbę hektarów). Oznacza to, że w porównaniu do 2018 r. był on wyższy, bo wtedy było to odpowiednio 2715 zł rocznie i 226,25 zł miesięcznie. Ten wzrost może wpłynąć na to, że rodzicom mającym gospodarstwo rolne może być trudniej otrzymać zasiłek na dziecko, bo kryterium dochodowe nie ulegnie zmianie. Natomiast w stosunku do pomocy finansowej z FA może to mieć mniejsze znaczenie, bo przy przyznawaniu jej na nowy okres świadczeniowy obowiązuje wyższe kryterium.