Marszałek Sejmu Elzbieta Witek w czwartek powołała Andrzeja Kwalińskiego na urząd Głównego Inspektora Pracy. Kwaliński od ponad 30 lat jest związany zawodowo z inspekcją pracy, przez ostatnie trzy lata był wiceszefem PIP.

Na stronie Sejmu poinformowano, że marszałek Elżbieta Witek powołała Andrzeja Kwalińskiego na urząd Głównego Inspektora Pracy. Wcześniej jego kandydaturę na ten urząd pozytywnie zaopiniowała Rada Ochrony Pracy oraz sejmowa Komisja do spraw Kontroli Państwowej.

Kwaliński z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem, ukończył Politechniką Świętokrzyską. Pracę w Państwowej Inspekcji Pracy rozpoczął w 1985 r. w Kielcach. Od 1999 r. pracował w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. W latach 2006-2008 pełnił funkcję okręgowego inspektora pracy w Warszawie. Od 2009 do 2017 r. był zatrudniony na stanowisku nadinspektora pracy. Od czerwca 2016 r. kierował OIP w Warszawie. W listopadzie 2017 r. został zastępcą Głównego Inspektora Pracy.