Osoby zatrudnione w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie otrzymają dodatków do wynagrodzeń w związku z pracą w czasie epidemii. Ministerstwo nie ma na to pieniędzy.
O finansową gratyfikację dla pracowników apelowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, po tym gdy okazało się, że dodatki otrzyma kadra opiekuńcza domów pomocy społecznej oraz asystenci rodziny, aby w ten sposób docenić wykonywanie przez nich obowiązków zawodowych w okresie COVID-19. Organizacja wystąpiła wówczas z pismem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym zwracała uwagę, że pracownicy domów dziecka w okresie największych obostrzeń epidemicznych, tak samo jak personel DPS czy asystenci, angażowali się w zapewnienie odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa swoim podopiecznym. Borykali się też z wieloma problemami organizacyjnymi związanymi z przejściem dzieci na edukację zdalną i brakiem sprzętu komputerowego dla wszystkich podopiecznych oraz powrotem wychowanków przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, gdy te zaczęły ich odsyłać do macierzystych placówek. Co więcej, w przeciwieństwie do DPS, które tymczasowo nie przyjmowały nowych mieszkańców, domy dziecka nie zamknęły się i cały czas trafiali do nich nowi podopieczni, umieszczani tam w trybie interwencyjnym.
Reklama
O specjalne dodatki dla pracowników stowarzyszenie upomniało się w trakcie spotkania z wiceminister Barbarą Sochą, ale niestety nie uzyskało pozytywnych informacji.
– Usłyszeliśmy, że ministerstwo nie ma wolnych pieniędzy w rezerwie celowej, które mogłyby zostać przeznaczone na dodatki dla kadry domów dziecka – mówi Marcin Lewandowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
Podczas spotkania poruszony został też temat dotyczący tego, na jakie cele powinno być przeznaczane świadczenie 500+ dla wychowanków placówek. Przedstawiciele ministerstwa poinformowali, że środki te należy gromadzić, aby stały się rodzajem zaplecza finansowego w procesie usamodzielniania młodych ludzi po opuszczeniu placówki. Świadczenie może też służyć finansowaniu działań, które wykraczają poza podstawowy zakres zadań realizowanych przez placówki pieczy, np. związanych z rozwijaniem uzdolnień czy hobby dziecka.