Do 15 października powiaty będą przyjmować wnioski o przyznanie specjalnego świadczenia dla korzystających z placówek wsparcia, którzy musieli zawiesić działalność z powodu epidemii koronawirusa.
Taka finansowa pomoc jest wypłacana na podstawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Co do zasady wynoszące 500 zł świadczenie przysługuje dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym, jeśli placówka, do której uczęszczają na zajęcia rehabilitacyjne lub aktywizacyjne, została z uwagi na COVID-19 zamknięta.
Chodzi tutaj m.in. o warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze. Świadczenie, którego celem jest dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, jest przyznawane na nie więcej niż trzy miesiące i pod warunkiem, że zawieszona działalność instytucji uniemożliwia korzystanie ze świadczonych przez nią usług w sposób ciągły (co najmniej pięć dni w tygodniu, w miesiącach, których dotyczy wniosek).
Wnioski o 500 zł można składać w powiatowym centrum pomocy rodzinie – drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) lub w formie papierowej, a co istotne, PFRON postanowił wydłużyć czas, w którym można to robić, do 15 października. Z kolei samorządy będą mogły występować do funduszu o pieniądze na wypłatę świadczeń do 1 listopada.
Program PFRON przewiduje też możliwość uzyskania wsparcia przez te powiaty, które w czasie epidemii oferują dodatkową pomoc na rzecz niepełnosprawnych. Dofinansowanie do takich działań może wynieść do 50 proc. poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 100 tys. zł. W tym przypadku fundusz również zdecydował o wydłużeniu terminu na składanie wniosków o refundację. Minie on 2 listopada.