Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek do ZUS w ramach tzw. tarczy dla turystyki nie zostanie rozszerzony – zdecydował Sejm.
Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw umożliwia m.in. zwolnienie ze składek dla przedsiębiorców z branży turystycznej i eventowej. O tym, czy danej firmie będzie ono przysługiwać, ma decydować przede wszystkim kod PKD, pod jakim prowadzona jest przeważająca działalność.
Przedstawiciele podmiotów działających w tym sektorze zwracali jednak uwagę, że zaproponowany katalog jest niekompletny i nie obejmuje wszystkich firm. Pominięto np. działalność organizatorów turystyki przyjazdowej, pośredników turystycznych czy większość agencji eventowych. Dlatego branża postulowała dodanie do listy beneficjentów podmiotów działających pod kolejnymi kodami PKD. Ich uwagi uwzględnili senatorowie, wprowadzając poprawki, za sprawą których do grona beneficjentów ustawy dołączyły kolejne podmioty.
Posłowie odrzucili jednak te propozycje. W konsekwencji ze zwolnienia skorzystają przedsiębiorcy ujęci w pierwotnej propozycji, czyli podmioty objęte kodami: 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski), 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych), 79.11.A (działalność agentów turystycznych), 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni), 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).
Sejm zgodził się natomiast na zmniejszenie wymaganego do uzyskania ulgi spadku przychodu. Początkowo bowiem przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, miał być niższy co najmniej o 80 proc. od uzyskanego w tym samym miesiącu 2019 r. Po zmianach spadek ma wynosić minimum 75 proc.
Posłowie poparli też propozycję Senatu, aby zwolnienie obejmowało lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r.
Nowelizacja zakłada też wydłużenie terminu na składanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (na podstawie art. 15g i 15gg spec ustawy). Firmy będą miały na to czas do 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Nowe rozwiązanie jest korzystne dla zatrudniających, w szczególności tych, którzy do tej pory nie mogli skorzystać z dopłat (bo np. dopiero teraz odnotowują spadek obrotów gospodarczych w związku z pandemią).
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do podpisu prezydenta