Jeśli matka nie może otrzymać świadczenia rodzicielskiego, bo pobiera świadczenie pielęgnacyjne na starsze dziecko, to może być ono przyznane ojcu, ale pod warunkiem, że faktycznie sprawuje opiekę nad niemowlęciem.
Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Łodzi, który rozpatrywał skargę w sprawie świadczenia rodzicielskiego, tzw. kosiniakowego. Przysługuje ono osobom, które po urodzeniu dziecka nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Najpierw z wnioskiem o przyznanie świadczenia wystąpiła matka, ale gmina odmówiła jego przyznania, kobieta otrzymuje bowiem świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad starszym dzieckiem, a zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) tych dwóch form wsparcia nie można łączyć. Z wnioskiem o kosiniakowe wystąpił więc ojciec, ale on również otrzymał decyzję negatywną.