- Jest różnica miedzy liderem a menegerem, a czas pandemii to zweryfikował i pokazał czy kierownicy są tylko menegerami czy jednak prawdziwymi liderami. Osoba, która widzi więcej - to cecha lidera – stwierdził Maciej Tylkowski, członek zarządu Lidl Polska. Jego zdaniem lider musi umieć pociągać ludzi za sobą. - Dwie cechy powinny charakteryzować taką osobę: musi kierować się sercem oraz rozumem. To gwarancja, że pójdą za nim ludzie. W czasach COVID-u wyrażenie odpowiedzialny lider nabrało zupełnie nowego znaczenia i oznacza osobę, które zapewnia bezpieczeństwo i ochronę – podkreślił Tylkowski.

Członek zarządu Lidl Polska dodał, że priorytetem zawsze było bezpieczeństwo klientów i dostawców. Liderzy poczuwali się do odpowiedzialności za pracowników. Musieli przedstawiać się jako stabilny i przewidywalny pracodawca oraz zapewnić im bezpieczeństwo, ponieważ byli na pierwszej linii frontu. Nasi pracownicy to cisi bohaterowie dodał Tylkowski.

Cechą liderów, w opinii członka zarządu Lidla, powinna być gotowość do dialogu i rozmowy z pracownikami. - To jest bardzo ważne, ponieważ prawdziwy lider musi być z ludźmi, dlatego nasi managerowie są w sklepach – stwierdził. Według niego, m.in. dzięki takiemu podejściu do załogi, wydłużenie czasu pracy sklepów w pierwszym okresie pandemii, żeby wszyscy spokojnie mogli zrobić sprawunki, spotkało się to z dużym zrozumieniem ze strony pracowników Lidla Polska.

- Lider to ktoś kto potrafi odważnie walczyć o swoje poglądy i forsować je mimo sprzeciwu większości. Ktoś kto widzi więcej niż inni wokół niego – tłumaczył Tomasz Ursynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

- Lider musi mówić „ze mną” a nie „naprzód”. Szczególnie w okresie kryzysu, a obecnie w takiej sytuacji właśnie się znajdujemy - podkreślił Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej, Taka osoba musi mieć zdolność łączenia oraz błyskawicznego podejmowania ważnych decyzji – dodał. W jego opinii Poczta Polska sprostała wyzwaniu, ponieważ nie zawiesiła swojej działalności i wykonywała swoje obowiązki, zapewniając bezpieczeństwo klientom i pracownikom.

Najbardziej wartościowy jest charyzmatyczny lider, który potrafi wywierać wpływ na wspólnotę, której lideruje. Robi to w sposób perswazyjny, a nie w sposób siłowy. Z politykami jest tutaj trochę gorzej. Coraz rzadziej mamy prawdziwych mężów stanu, którzy czują odpowiedzialność za wspólnotę – dodał poseł Jacek Protasiewicz. Jego zdaniem lider w trakcie pandemii musi brać na siebie obowiązek komunikowania się ze społeczeństwem. - Zupełnie inny styl prezentował premier Polski niż premier Wielkiej Brytanii. Pomimo, że jestem posłem opozycji to uważam, że Mateusz Morawiecki był o wiele bardziej odpowiedzialny w tej kwestii – dodał.

Maciej Tylkowski powiedział, że jest zwolennikiem teorii przywództwa rozproszonego, a nie autorytarnego. Jego zdaniem COVID-19 wymusił przejście na ten model przywództwa i to jest właściwy kierunek. - Poprzednio wyglądało to w taki sposób, że lider siedział na łódce i mówił w którym kierunku płyniemy, a reszta wiosłowała. Załoga nie wiedziała co będzie za następnym zakrętem. Obecnie, lider ma mniejszy wpływ na to gdzie popłynie łódź. Zdaniem członka zarządu Lidla Polska, podejmowanie decyzji w dzisiejszym środowisku jest coraz trudniejsze. Obecnie otrzymywana liczba informacji powoduje, że tylko zespól jest w stanie zanalizować te wszystkie informacje, które pomogą podjąć właściwe decyzje przez lidera.

ANK