Eksperci są zgodni: ustawa, potocznie nazywana tarczą dla turystyki, którą zajmuje się Senat, nie obejmie wszystkich podmiotów działających w tym sektorze.
Jednym z narzędzi pomocy przewidzianych w ustawie jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz właściwe fundusze za czerwiec, lipiec i sierpień. O tym, czy danej firmie będzie ono przysługiwać, zdecyduje kilka przesłanek.
Po pierwsze, płatnik musi prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD (patrz infografika). Po drugie, powinien być zgłoszony jako płatnik składek do 31 maja 2020 r., a przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, ma być niższy co najmniej o 80 proc. od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu 2019 r.