Od wynagrodzenia członka komisji egzaminacyjnej, wykonującego czynności na podstawie aktu powołania, nie trzeba odprowadzać składek – uznał ZUS.
ShutterStock
Przedsiębiorca planuje organizować na podstawie prawa energetycznego egzaminy kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. Przeprowadzać je mają egzaminatorzy, wykonujący czynności na podstawie aktu powołania. Nie będzie z nimi zawierana żadna dodatkowa umowa. Do zadań członków komisji będzie należało przeprowadzenie egzaminów i wypisywanie świadectw kwalifikacyjnych. Za przeprowadzony egzamin członek komisji egzaminacyjnej otrzyma wynagrodzenie. Kwota ustalana będzie na podstawie uchwały zarządu według liczby przeegzaminowanych osób i stawek przyjętych w uchwale. Przedsiębiorca miał wątpliwości, czy od wynagrodzeń członków komisji powinien naliczać i odprowadzać składki, dlatego wystąpił do ZUS o interpretację w tej sprawie.
Organ rentowy wyjaśnił że ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) zawiera w art. 6 zamknięty katalog osób, za które płatnicy składek są zobowiązani odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. W art. 11 ust. 1 tej ustawy określono osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu. Zaś zgodnie z art. 12 ust. 1 obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wśród osób, o których mowa we wspomnianych przepisach, brak jest osób pełniących funkcje członków komisji egzaminacyjnych. Objęcie takiej funkcji następuje na podstawie aktu powołania, a ten nie stanowi na gruncie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tytułu rodzącego obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym. Oznacza to, że od wynagrodzenia uzyskanego przez powołane osoby, z którymi nie będzie zawierana żadna umowa, nie należy opłacać składek.

InterpretacjaDI/200000/43/583/2020 z 5 sierpnia 2020 r.