Tylko do dzisiaj (31 sierpnia) organ rentowy przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy w 2021 r. Do podziału jest 50 mln zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obiecuje, że wesprze finansowo te rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników.
O dofinansowanie działań można ubiegać się w następujących obszarach:
■ bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy,
■ urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym,
■ oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym,
ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną,
■ urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze oraz urządzenia mechaniczne do wentylacji powietrza,
■ sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy,
■ sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
■ sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne,
■ środki ochrony indywidualnej.
Warunkiem przyjęcia wniosku do rozpatrzenia jest jego dostarczenie do ZUS zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Dokumenty (podobnie jak szczegółowa instrukcja ubiegania się o pieniądze) dostępne są na stronie organu rentowego.
Firma ubiegająca się o wsparcie będzie mogła uzyskać maksymalnie 65 punktów (o ich przyznaniu zdecydują eksperci). Na ich podstawie ułożona zostanie lista rankingowa – kto będzie miał ich więcej, będzie miał też większe szanse na wsparcie. Wyniki konkursu ZUS ogłosi do 31 grudnia 2020 r.