Nawet 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego będzie mógł wynosić dodatek specjalny dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej za wykonywanie zadań podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku. Jego ostateczna wysokość będzie zależeć od decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego, przy uwzględnieniu możliwości finansowych kierowanej przez niego jednostki.
Do tej pory dodatek specjalny był przyznawany w wysokości nie większej niż 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Resort tłumaczy, że konieczność jego podwyższenia wynika ze zwiększonej liczby zadań podejmowanych przez osoby tam zatrudnione w związku z epidemią koronawirusa.
Projekt przewiduje, że na zmienionym rozwiązaniu skorzystają również ci pracownicy, którzy w okresie obowiązywania na obszarze kraju stanu epidemii w związku z COVID-19 podejmowali czynności kontrolne przed datą wejścia w życie nowelizacji rozporządzania. Będzie można przyznać im za ten czas dodatek w zwiększonej wysokości albo podwyższyć ten, który już otrzymali.
12 tys. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej może być potencjalnie uprawnionych do zwiększonego dodatku
Reklama
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień