Działacze opozycji antykomunistycznej, którzy pobierają emerytury lub renty niższe niż 2,4 tys. zł, otrzymają wyrównanie do tej kwoty. Ma to częściowo rekompensować ekonomiczne skutki prześladowań w okresie PRL. Osób mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (a więc uprawnionych do wyrównania) jest 5,5 tys.
Posłowie byli w tej sprawie wyjątkowo zgodni. Henryka Krzywonos-Strycharska z Koalicji Obywatelskiej podczas pierwszego czytania wskazywała, że jest to rozwiązanie sprawiedliwe społecznie. Sugerowała też, że kwota wyrównania powinna być zwolniona z podatku dochodowego.
Reklama
– Zaproponowane przez nas rozwiązanie jest wprowadzane do systemu emerytur i rent, dlatego nie mogliśmy wyłączyć go z PIT. Jeżeli będziemy zajmować się kwestią opodatkowania świadczeń emerytalno-rentowych, to jakiekolwiek modyfikacje w tym zakresie obejmą również wprowadzane obecnie dopłaty – ripostował Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nowe przepisy przewidują również inne udogodnienia dla opozycjonistów, takie jak niższe ceny biletów komunikacji miejskiej i PKP.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu