Działacze opozycji antykomunistycznej, którzy pobierają emerytury lub renty niższe niż 2,4 tys. zł, otrzymają wyrównanie do tej kwoty. Ma to częściowo rekompensować ekonomiczne skutki prześladowań w okresie PRL. Osób mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (a więc uprawnionych do wyrównania) jest 5,5 tys.
Posłowie byli w tej sprawie wyjątkowo zgodni. Henryka Krzywonos-Strycharska z Koalicji Obywatelskiej podczas pierwszego czytania wskazywała, że jest to rozwiązanie sprawiedliwe społecznie. Sugerowała też, że kwota wyrównania powinna być zwolniona z podatku dochodowego.