"Na uczestnictwo zdecydowało się około 1,2 mln pracowników (z uzwględnieniem PPE blisko 1,4 mln osób. Ta partycypacja wyniosła około 40%" – powiedział Borys w trakcie konferencji.

Poinformował, że łącznie zgromadzone aktywa wynoszą 1,6 mld zł. Obecnie trwa drugi i trzeci etap wdrażania PPK.

"W ramach programu blisko połowa tych środków pochodzi z wpłat uczestników, drugie tyle jest dopłacone prze pracodawców i przez państwo" – doprecyzował Borys.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Jest ona wdrażana etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika. Od 1 lipca 2019 r. objęła firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., a od 1 stycznia 2020 r. firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, a od 1 lipca - do najmniej 20 pracowników. Ostatni etap wdrażania PPK rozpocznie się w przyszłym półroczu.