Od 27 lipca płatnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel. Na sfinansowanie najlepszych projektów przewidziano łącznie 50 mln zł.
ZUS ogłosił konkurs na refundację projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Firmy, które są zainteresowane uzyskaniem pieniędzy na wdrożenie takich rozwiązań u siebie, mogą składać wnioski od 27 lipca.