Wojewódzkie urzędy pracy mają na to 60 dni od upływu terminów, jakie pracodawcom wyznaczono w umowach na rozliczenie się z pomocy. Przy czym muszą oni dostarczyć wymagane dane, korzystając z elektronicznych formularzy.
Początkowo z przepisów nie wynikały zasady, na podstawie których WUP będzie weryfikował rozliczenie się przez pracodawcę z przyznanego dofinansowania do wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Jednak na mocy tarczy 4.0 dodano do art. 15g specustawy ust. 17b, z którego wynika dwuetapowe rozliczenie.

Sprawdzenie początkowe…