130 mln zł w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" trafi w najbliższym czasie do samorządów - przypomina w poniedziałek MRPiPS. Pieniądze te przeznaczone będą m.in. na zakup komputerów i niezbędnego oprogramowania.

Odbiorcami wsparcia w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są przede wszystkim dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo–wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, a także ich opiekunowie i pracownicy tych instytucji.

"Cieszymy się, że w tym trudnym czasie pandemii udało się pozyskać dla pieczy zastępczej wymierną pomoc" – podkreśliła minister rodziny Marlena Maląg cytowana w komunikacie resortu.

Zachęciła samorządy do aktywnego udziału w projekcie i skorzystania z możliwości wsparcia dzieci w podmiotach pieczy zastępczej. Szefowa MRPiPS wskazała, że partnerami resortu rodziny w realizacji projektu są służby wojewody.

Reklama

Pieniądze – łącznie 130 mln zł – będą przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. Dzisiaj komputer jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym w procesie edukacyjnym, co mogliśmy zaobserwować w ostatnich miesiącach podczas zdalnej nauki - zaznaczyło ministerstwo.