Dzięki państwu możemy mówić, że z jednej strony wspieramy rodziny z małymi dziećmi, a z drugiej, jak ważna jest dla nas polityka senioralna – mówiła w czwartek minister MRPiPS Marlena Maląg do nowopowołanych członków Rady Polityki do spraw Polityki Senioralnej II kadencji.

W czwartek w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Polityki do spraw Polityki Senioralnej II kadencji, w którego trakcie powołani zostali członkowie nowej rady.

Rada ta jest organem opiniodawczo–doradczym w sprawach polityki społecznej wobec osób starszych. Do głównych zadań jej członków należy opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych oraz przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.