Osoby, których dotknęły skutki nawałnic, mogą ubiegać się o wsparcie, w tym także z tarczy antykryzysowej – informuje ZUS.
W ostatnich tygodniach przez Polskę przechodzą intensywne burze. Nieco ponad tydzień temu podtopienia odnotowano na terenie województwa małopolskiego. Trudna sytuacja jest również m.in. na Podkarpaciu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że wojewodowie mogą udzielić natychmiastowej pomocy w wysokości do 6 tys. zł każdemu, kto poniósł straty, a po powołaniu komisji, która je oszacuje, mogą przeznaczyć zasiłki na odbudowanie mienia. W wypadku budynków mieszkalnych, które wymagałyby remontu, naprawy czy odbudowy, kwota zasiłku wynosi do 200 tys. zł, w wypadku budynków gospodarczych do 100 tys. zł.
To jednak nie wszystko, na co mogą liczyć poszkodowani przez żywioły. Z ofertą wsparcia wychodzi do nich też ZUS. W jego placówkach działają doradcy do spraw ulg i umorzeń, którzy mają udzielać zainteresowanym informacji na temat pomocy, o jaką mogą się ubiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, form pomocy, w tym także z tarczy antykryzysowej. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Pracownicy ZUS będą też pomagać w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o ulgę lub umorzenie.
O pomoc powinni zwracać się płatnicy składek, którzy w wyniku nawałnic ponieśli znaczne straty materialne i dlatego mają problemy z ich terminowym opłacaniem lub spłatą zadłużenia. Mają oni możliwość złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących czy o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty. Jeżeli ulga dotyczy należności za okres od stycznia 2020 r., nie będzie im też naliczana opłata prolongacyjna.
Wykaz numerów telefonów do doradców dostępny jest na www.zus.pl