Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do 12 lipca. Taką datę wyznacza nowe rozporządzenie Rady Ministrów. Gdyby nie ono, świadczenie można byłoby pobierać tylko do 28 czerwca.
Tak wynika bowiem z tarczy 4.0 (ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz.U. poz. 1086), która weszła w życie 24 czerwca. Jednocześnie ustawa przewiduje możliwość dalszego wydłużania zasiłku właśnie w drodze rozporządzenia.
Ustawa naprawia jednocześnie z mocą wsteczną przepisy, które z kręgu podmiotów uprawnionych do tego świadczenia wyeliminowały rodziców dzieci do lat ośmiu. Przypomnijmy, że stało się tak za sprawą tarczy 3.0 (ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. poz. 875). Zmienione w tym zakresie regulacje weszły w życie 25 maja br.