Obecnie w Polsce opieką żłobkową objęte jest co czwarte dziecko – podało w piątek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z rokiem 2015 liczba miejsc opieki nad maluchami wzrosła o niemal 100 tys.

"Wspieranie rozwoju sieci instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi jest niezwykle ważne. Dzięki temu rodzice mogą lepiej godzić życie rodzinne z zawodowym, nie martwiąc się o to, kto zajmie się ich pociechą. Szczególnie cieszy fakt, że placówki powstają również w miejscowościach, w których do tej pory takich miejsc nie było wcale" – mówi szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Resort rodziny podaje, że przed pięcioma laty opieką żłobkową objętych było 12,4 proc. dzieci, obecnie jest to 24 proc., czyli praktycznie co czwarte dziecko. To wzrost o 93,5 proc.

"Dane te doskonale pokazują, że w ostatnich latach wiele się w tym obszarze wydarzyło. Duży udział ma w tym program +Maluch plus+, dzięki któremu dofinansowane jest zarówno tworzenie nowych, jak i funkcjonowanie już istniejących placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi" - podkreśla minister Maląg.

Reklama

Resort informuje, że w ciągu 5 lat przybyło prawie 100 tys. miejsc opieki nad maluchami. Obecnie w Polsce działa 6,4 tys. placówek opieki nad dziećmi do lat 3. To wzrost o 114,6 proc. w porównaniu z rokiem 2015 (wówczas było ich niecałe 3 tys.).

MRPiPS zwraca uwagę, że jeszcze w 2015 r. było niespełna 84 tys. miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Obecnie to już 183,6 tys., co oznacza wzrost o blisko 100 tys. miejsc.

"Szczególnie cieszy fakt, że placówki otwierają się również w miejscowościach, które do niedawna stanowiły białe plamy na mapie instytucji opieki nad maluchami w Polsce" - zaznacza szefowa MRPiPS.

Minister Maląg dodaje, że zwiększono nakłady na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi.

"W latach 2011-2015 było to 493 mln zł. W latach 2016-2019 na program +Maluch plus+ przeznaczyliśmy aż 1,65 mld zł. To pokazuje, że sprawy związane z rodziną, jej bezpieczeństwem i komfortem są dla nas priorytetem" - wskazuje minister.