Podmioty z udziałem JST nie powinny występować o wsparcie, które jest adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli jednak taką pomoc uzyskały, to w zasadzie powinny ją zwrócić i wystąpić o środki we właściwym trybie.
W branży komunalnej po uruchomieniu programu określanego jako Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm pojawiły się wątpliwości, czy spółki komunalne mogą być jego beneficjentami. ramka 1 Jak można przypuszczać, ich głównym źródłem było to, że w środkach masowego przekazu w większości przypadków definicje: mikroprzedsiębiorcy oraz małego i średniego przedsiębiorcy (MSP) były przedstawiane głównie poprzez podanie kryterium liczby zatrudnionych oraz wysokości obrotów i sumy bilansowej (czyli w sposób analogiczny, jak czyni to art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców), lecz bez czynienia dodatkowych zastrzeżeń. Na tym tle zrodziły się pytania, czy spółki komunalne, które spełniają tak określone kryteria dla małych i średnich przedsiębiorstw, mogą być beneficjentami programu PFR dla MSP, czy też powinny ubiegać się o pomoc przewidzianą dla dużych firm. W związku z tym, że niedawno – po dłuższym czasie oczekiwania na zgodę ze strony Komisji Europejskiej – PFR uruchomił program dla tych ostatnich, warto przyjrzeć się sytuacji spółek komunalnych.

Ramka 1