Z powodu koronawirusa w firmie został wprowadzony przestój ekonomiczny w celu uzyskania dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP. Początkowo przestój wprowadzono od 20 marca na podstawie kodeksu pracy.

W kwietniu firma ponownie działała, lecz przez połowę miesiąca, a od 1 maja na podstawie porozumienia z pracownikami został ogłoszony przestój ekonomiczny na okres do 30 czerwca. W konsekwencji wynagrodzenia pracowników zostały obniżone o 50 proc. Jeden z pracowników jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy już od kilku lat. Chorował w czerwcu 14 dni. Od 1 maja 2020 r. jego wynagrodzenie już po obniżce wynosi 2600 zł. Wcześniej wynosiło 3800 zł, a z dodatkiem stażowym 4522 zł. Jak ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego? Czy wynagrodzenie przestojowe podlega wliczeniu do tej podstawy wymiaru zasiłku?

odpowiedź