Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) opublikowało zmodyfikowane wzory wniosków, które można stosować w bieżącym oraz następnym okresie wypłaty pomocy finansowej na dzieci.
Chodzi tutaj m.in. o formularz potrzebny do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego (FA). Rodzice cały czas mogą jeszcze składać wnioski o przyznanie wsparcia na okres świadczeniowy, który zaczął się 1 października 2019 r. i potrwa do końca września br., a od 1 lipca ruszy proces przyjmowania dokumentów o ustalenie prawa do pomocy finansowej na czas od 1 października do 30 września 2021 r.
Zmiany we wniosku nie są duże, bo dotyczą przede wszystkim części obejmującej pouczenia oraz informacje o zasadach przyznawania świadczeń z FA, które wymagały uaktualnienia z uwagi, wejście w życie przepisów pozwalających traktować obniżenie wynagrodzenia spowodowane epidemią koronawirusa jako utratę dochodu. Nowy druk uwzględnia też to, że dodatek solidarnościowy, który będzie przysługiwał osobom tracącym pracę na skutek COVID-19, będzie uznawany za uzyskanie dochodu oraz jego utratę (w momencie gdy przestanie być wypłacany).
Analogiczne zmiany zostały umieszczone również we wnioskach o przyznanie świadczeń rodzinnych uzależnionych od spełniania kryterium dochodowego, w tym o becikowe oraz zasiłek na dziecko. W przypadku tego ostatniego zmodyfikowany druk może być składany w momencie ubiegania się o pieniądze zarówno na obecny okres zasiłkowy, który zaczął się 1 listopada 2019 r. i skończy się 31 października br., jak i na następny, który potrwa kolejne 12 miesięcy (gminy zaczną przyjmować wnioski od 1 lipca).
Zmodyfikowana została również treść oświadczenia służącego do wykazywania osiągniętych przez członków rodziny dochodów nieopodatkowanych, które trzeba dołączyć do wniosku o FA i świadczenia rodzinne.
– Jego zmiana jest związana z tym, że lista takich dochodów została poszerzona o przychody uzyskiwane przez osoby poniżej 25. roku życia, które są ustawowo zwolnione z PIT – tłumaczy Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Wreszcie resort rodziny odświeżył też wniosek potrzebny do otrzymania świadczenia „Dobry start”, czyli 300 zł na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej dla każdego dziecka. Zmiany mają charakter niemerytoryczny, bo nie zmieniły się warunki uzyskania świadczenia ani zasady ubiegania się o nie.