Jeśli przychody przedsiębiorcy w następujących po sobie miesiącach wynoszą 0 zł, nie przysługuje mu prawo do świadczenia postojowego – wyjaśnia ZUS.
Przypomnijmy, że o postojowe mogą się ubiegać przedsiębiorcy (którzy nie zawiesili działalności), jeśli ich przychody spadły o co najmniej 15 proc. w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek. Przysługuje ono również tym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 r. Cały czas pojawia się jednak sporo pytań dotyczących tego świadczenia.

Brak przychodów