Wartość aktywów Pracowniczych Planów Kapitałowych w maju wyniosła 1,25 mld zł - poinformował w poniedziałek Polski Fundusz Rozwoju na stronie MojePPK.pl

Zaznaczono, że na koniec marca wartość aktywów netto w PPK wynosiła 609 mln 515 tys. 081,34 zł (dane KNF), natomiast w maju wyniosła 1,25 mld zł(dane Analizy.pl). Dodano, że średni wypracowany zysk za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w maju wyniósł od 1,5 proc. (dla funduszy zdefiniowanej daty, których uczestnik ukończy 60 lat w 2025 r.) do 2,6 proc. w przypadku funduszy 2050 - 2055 roku.

Opublikowano też kolejne, ósme zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK. Średnia wysokość opłat nie uległa zmianie w stosunku do majowej publikacji i waha się od 0,20 proc. dla funduszy 2025 do 0,47 proc. dla funduszy 2060. Przypomniano, że maksymalna opłata określona w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych to 0,50 proc.

PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. W pierwszym etapie do PPK przystąpiły firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników.

W marcu tego roku, ze względu na pandemię koronawirusa, przesunięto wdrożenie drugiego etapu PPK (dla firm zatrudniających 50-249 osób) do końca listopada tego roku.

Do PPK są automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika opłaca pracodawca.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.