Przez trzy miesiące nasi pracownicy będą co dwa tygodnie obejmowani przestojem ekonomicznym (będą pracować dwa tygodnie, a kolejne dwa będą na przestoju). Choć w okresie przestoju nie będziemy finansować wpłat do PPK, część z nich chce kontynuować oszczędzanie. Czy deklarację finansowania wpłat do PPK powinni złożyć tylko raz, czy przed każdym okresem przestoju?
Wystarczy, że deklarację finansowania wpłat do PPK w okresie przestoju ekonomicznego pracownik złoży raz. Będzie ona obowiązywała aż do jej cofnięcia (odwołania) lub złożenia deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do programu.
Przypomnijmy: na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 669), pracodawca i uczestnik PPK są zwolnieni z finansowania wpłat do programu. Uczestnik PPK, który chce kontynuować oszczędzanie, może jednak – w deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu – zadeklarować finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej. Taka deklaracja obowiązuje od chwili jej złożenia aż do jej cofnięcia (odwołania) lub złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
To oznacza, że na podstawie raz złożonej deklaracji pracodawca powinien naliczać wpłaty do PPK finansowane przez uczestnika we wszystkich okresach przestoju ekonomicznego z art. 25 ust. 4 ustawy o PPK i ich dokonywać, aż do czasu cofnięcia deklaracji albo złożenia przez uczestnika deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do programu. Wpłaty do PPK powinny zostać naliczone w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika.
Jeśli uczestnik programu zmieni zdanie i nie będzie już chciał w okresie przestoju ekonomicznego finansować wpłat do PPK, może w każdej chwili cofnąć swoją wcześniejszą dyspozycję. Wystarczy, że poinformuje pracodawcę, że cofa (odwołuje) wcześniej złożoną deklarację finansowania wpłat (złożenie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w takiej sytuacji nie jest zalecane). Pracodawca będzie miał wtedy obowiązek zaniechać naliczania wpłat do PPK, począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego w okresie przestoju ekonomicznego po cofnięciu tej deklaracji.
Warto dodać, że niefinansowanie w okresie przestoju ekonomicznego bądź obniżonego wymiaru czasu pracy wpłat do PPK przez pracodawcę nie pozbawia uczestnika PPK możliwości otrzymania wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775