Wsparcie osób niepełnosprawych i otoczenie ich opieką to zadanie rządu - te osoby takiego wsparcia potrzebują; cały czas będziemy tak działać, by to wsparcie było przekazywane pełnym strumieniem - przekonywała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem funduszu, ostatecznie nazwanego Funduszem Solidarnościowym, jest przede wszystkim wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych.

Marlena Maląg przekonywała podczas konferencji prasowej, że wsparcie osób z niepełnosprawnościami jest dla rządu wyjątkowo ważne. Mówiła, że od kilku lat realizowane są programy w ramach działań rządowych, ministerstw oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). "To jest pakiet działań, szerokie spojrzenie i wieloaspektowe wsparcie" - podkreśliła.

Maląg zwróciła również uwagę, że plan wsparcia osób niepełnosprawnych jest realizowany mimo trudnej sytuacji ekonomicznej z związku z pandemią koronawirusa. "Cały czas monitorujemy działania, podejmujemy inicjatywy, nie zapominamy o niepełnosprawnych" - przekonywała.

Szefowa MRPiPS zaznaczyła, że "w skali tego roku z samego Funduszu Solidarnościowego to prawie 10 mld zł, które trafiają do potrzebujących poprzez różne formy świadczeń: m.in. świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, na które zabezpieczone jest 4,5 mld zł w budżecie". W kontekście działań jej resortu zwracała uwagę na program asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, opiekę wytchnieniową, usługi opiekuńcze, a także na centra opiekuńczo-mieszkalne. "O środki na opiekę wytchnieniową wystąpiło 359 powiatów i gmin, to ponad 28 mln zł, które są przekazane do samorządów" - podkreśliła Maląg.

Zaznaczyła, że wsparcie osób niepełnosprawych i otoczenie ich opieką to zadanie rządu. "Te osoby takiego wsparcia potrzebują i my cały czas będziemy działać tak, by rzeczywiście to wsparcie było przekazywane pełnym strumieniem" - mówiła Maląg.

Z kolei pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik powiedział, że ludzie ze środowiska osób niepełnosprawnych zwracające się do niego mówią, że "to pierwszy rząd, który w tak kompleksowy sposób podszedł do ich spraw". Zwrócił też uwagę, że to pierwszy rząd, który zatrudnił osobę niepełnosprawną jako pełnomocnika.

Odnosząc się do kwestii opieki wytchnieniowej i innych programów zwrócił uwagę na skrócenie ścieżki do uzyskiwania dodatkowych świadczeń świadczeń. Wdówik wskazywał na uproszczenie sposobu przygotowania dokumentów i zlikwidowanie dodatkowych formalnych procedur. Mówił również, że wszystkie usługi opiekuńsze "pomagają osobom niepełnosprawnym normalnie żyć". Jego zdaniem są to usługi "normalnego funkcjonowania, żeby osoby niepełnosprawne mogły (...) żyć bardziej godnie i w sposób bardziej normalny, tak, jak żyją wszyscy obywatele w tym kraju".

Program dotyczący opieki wytchnieniowej, w ramach którego przyznano 4,5 mln zł, kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki m.in. nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Opieka świadczona będzie: w ramach pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa.

Kolejne 6,5 mln zł trafi na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.