Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z dofinansowaniami pensji do pracowników na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

Dotacja z PFRON nie zawsze wyklucza wsparcie od starosty

▶ Zatrudniamy kilkadziesiąt osób, z czego część to pracownicy niepełnosprawni. Pozyskujemy dofinansowania do wynagrodzeń tych ostatnich z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy równolegle możemy ubiegać się o wsparcie z tarczy antykryzysowej? Zastanawiamy się w szczególności nad dotacjami do pensji z urzędów pracy – powiatowego i wojewódzkiego.