Przedsiębiorcom i samozatrudnionym przekazano już ponad 12,2 mld zł wsparcia w ramach "tarczy antykryzysowej" - poinformowało PAP w piątek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do tej pory złożono 4,5 mln wniosków o wsparcie.

Z najnowszych danych MRPiPS wynika, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu najczęściej wnioskują o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych - takich wniosków wpłynęło ponad 1,7 mln. Liczba wniosków o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS przekroczyła natomiast 63,8 tys.

Przedsiębiorcy złożyli prawie 28 tys. wniosków o wsparcie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Według danych MRPiPS w całej Polsce wojewódzkie urzędy pracy zrealizowały przelewy na ponad 3,66 mld zł.

Mikroprzedsiębiorcy wnioskują również o niskooprocentowane pożyczki do 5 tys. zł. Pożyczka ta wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy, podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Do powiatowych urzędów pracy złożono ponad 1,4 mln wniosków o takie wsparcie, z czego dotychczas pozytywnie rozpatrzono 831,9 tys. Łączna wartość przyznanych pożyczek według piątkowych danych wyniosła 4,15 mld zł.

Najwięcej wniosków o pożyczkę złożono w w województwie mazowieckim - ponad 243,6 tys. Do tej pory pozytywnie rozpatrzono prawie 90,5 tys. z nich. Drugim województwem z największą liczbą wniosków jest Wielkopolskie. Do powiatowych urzędów pracy w tym regionie wpłynęło 153,1 tys. wniosków, pozytywnie rozpatrzono 87,3 tys. Na trzecim miejscu plasuje się woj. śląskie, gdzie wpłynęło 143,3 tys. wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 77,8 tys.

Z kolei o świadczenie postojowe zawnioskowało już ponad 886,9 tys. osób samozatrudnionych oraz 186 tys. zleceniobiorców. Wypłacono już także ponad 716,4 tys. świadczeń na łączną kwotę 1,4 mld zł. Wysokość tego świadczenia to 2080 zł brutto (w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto).

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

"Tarcza antykryzysowa" opiera się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego i inwestycjach publicznych. Rząd szacuje, że wartość wsparcia oferowanego w ramach "tarczy antykryzysowej" i "tarczy finansowej" wyniesie ponad 312 mld zł.