W następny poniedziałek będą mogły ruszyć zajęcia w placówkach dziennego pobytu. Aby było to możliwe, konieczne będzie spełnienie określonych wymogów zapewniających bezpieczeństwo podopiecznym oraz pracownikom.
Wznowienie działalności będzie dotyczyło: domów oraz klubów uruchomionych w ramach programu Senior+, a także innych dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów integracji społecznej oraz świetlic środowiskowych. Te wszystkie podmioty z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 były od 12 marca zamknięte na podstawie poleceń wydawanych samorządom przez wojewodów.
Ta sytuacja ma się zmienić od 24 maja, ale podobnie jak w przypadku żłobków oraz przedszkoli również tutaj podjęcie zawieszonych zajęć nie będzie obowiązkowe. Placówki nie muszą się też otwierać natychmiast od poniedziałku. Ostateczna decyzja będzie zależała od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów.
Ponowne otwarcie wspomnianych placówek będzie wymagało dostosowania się do rekomendacji przygotowanych przez resorty rodziny i zdrowia, we współpracy z głównym inspektorem sanitarnym. W tym dokumencie zawarte są ogólne wytyczne dla wszystkich instytucji dziennego pobytu oraz te skierowane do poszczególnych placówek uwzględniające specyfikę ich działalności oraz prowadzonych zajęć.
Rekomendacje dla wszystkich placówek przewidują przede wszystkim zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maseczek, przyłbic, rękawiczek, fartuchów) dla wszystkich pracowników, umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obowiązku dezynfekowania rąk oraz wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem. Zalecane jest regularne wietrzenie pomieszczeń, dezynfekowanie toalet oraz często używanych powierzchni i elementów wyposażenia, takich jak: klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł oraz włączniki światła. W placówkach ma też obowiązywać zakaz zostawiania telefonów na ogólnodostępnych powierzchniach, a posiłki powinny być spożywane przy użyciu jednorazowych naczyń i sztućców – nie przez wszystkich uczestników zajęć jednocześnie. Przygotowane przez rząd rekomendacje określają też zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem oraz jego wystąpienia.