Ustawa z 2019 r. dająca prawo do renty tym ofiarom wypadków, którym skończyły się pieniądze z ubezpieczeniowych sum gwarancyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1631), powinna zostać poprawiona.

Twierdzi tak RPO i apeluje do Senatu o przygotowanie projektu.
Adam Bodnar wskazuje, że do jego biura wpłynęła skarga Polaka, który ucierpiał w wypadku komunikacyjnym spowodowanym także przez obywatela polskiego, objętego polskim ubezpieczeniem OC.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odmówił jednak przyznania renty. Powód? Ustawa z 2019 r. dotyczy wyłącznie osób poszkodowanych z tytułu szkód powstałych na terytorium Polski. A wnioskodawca uległ wypadkowi poza jej granicami.