Do 1,2 tys. zł ma wzrosnąć zasiłek dla bezrobotnych – wynika z zapowiedzi Mateusza Morawieckiego. Premier deklaruje również wprowadzenie dodatku solidarnościowego w wysokości 1,3 tys. zł przez trzy miesiące dla tych, którzy utracili pracę w efekcie pandemii koronawirusa.
Jak zaznaczył, działania te mają wesprzeć osoby, które znalazły się w trudnym położeniu, i umożliwić im jak najszybszy powrót na rynek pracy.
Propozycje dotyczące podniesienia kwoty zasiłku dla bezrobotnych mieli też senatorowie. W poprawkach do tarczy 3.0 (czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – Dz.U.) proponowali m.in. podniesienie go do 1,8 tys. zł miesięcznie. Posłowie nie poparli jednak tych zmian. Podwyżkę zasiłku do 1,3 tys. zł zapowiadał też prezydent Andrzej Duda.
Obecnie podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych – dla osób z okresem zatrudnienia od 5 do 20 lat, wynosi 861,40 zł w czasie pierwszych 90 dni jego pobierania, a potem 676,40 zł.
Osoby ze stażem pracy przekraczającym 20 lat mogą otrzymywać zasiłek w wysokości 120 proc. jego podstawowej kwoty, a z mniejszym niż 5 lat – w wysokości 80 proc.
180 lub 365 dni generalna długość zasiłku w zależności od stopy bezrobocia w powiecie, w którym mieszka bezrobotny, jego sytuacji rodzinnej, wieku i sytuacji zawodowej