Do 14 czerwca został wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wynika z nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 855).
Obowiązujące natomiast rozporządzenie z 30 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 790), zgodnie z którym prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje do 24 maja.
Świadczenie nadal będzie wypłacane rodzicom dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia korona wirusem. Jeżeli dana placówka zostanie otwarta, ale nie będzie mogła zapewnić opieki wszystkim dzieciom, rodzicom także będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Reklama
Pobierać go będą mogli również ci opiekunowie, którzy mimo otwarcia np. przedszkola nie zdecydują się na posłanie do niego swego potomka. Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, tłumaczy, że w ten sposób rząd daje rodzicom możliwość samodzielnego podjęcia decyzji.
Aby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć u praco dawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (jest ono jednocześnie wnioskiem o świadczenie). Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają takie oświadczenie ZUS.
Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wejdzie w życie 25 maja