Nowa grupa płatników, którym tarcza 3.0, czyli ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U poz. 875), daje prawo do ubiegania się o zwolnienie ze składek, może żądać zwrotu pieniędzy, jeżeli uregulowała już należności za kwiecień i maj. Tarcza 3.0 jako podstawę zwrotu wpłaconych do organu rentowego należności wskazuje art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266).
Płatnik, który złoży do organu rentowego wniosek o zwolnienie ze składek, a uregulował wcześniej należności za kwiecień i maj, może zastosować jedno z dwóch rozwiązań. Nie podejmować żadnych działań, a wtedy organ rentowy z urzędu zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych składek. Jeżeli jednak chce otrzymać pieniądze z powrotem, musi złożyć wniosek o zwrot nadpłaty.