Czy pracodawca ma obowiązek powiadomić pracowników, że korzysta z tarczy? Otrzymaliśmy tylko informację, że do 2 lipca obniżono nam pensje o 50 proc. Czy firma powinna poinformować, że np. przedłużony zostaje do 12 miesięcy okres rozliczeniowy? Z końcem kwietnia skończył mi się 3-miesięczny okres rozliczeniowy, a nadal nie wypłacono mi dodatku za nadgodziny z lutego - pyta czytelniczka. Ekspertka odpowiada.

ODPOWIEDŹ

Żaden z przepisów ustawy z dnia 31. 03. 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w celu ochrony miejsc pracy (Dz.U. z 2020 poz. 568) - dalej Ustawa nie nakłada na pracodawcę obowiązku o informowaniu pracowników o zakresie korzystania z instrumentów pomocowych przewidzianych tarczą antykryzysową, o ile nie dotyczą one bezpośrednio pracownika.

Są jednak sytuacje, kiedy pracownik powinien wiedzieć o zastosowaniu przepisów tarczy antykryzysowej.

Informacja zawarta w treści pytania dot. obniżenia wynagrodzenia o 50 % implikuje domniemanie, że koniecznym było zawarcie między pracodawcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników porozumienia o czasowym stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia, niż te wynikające z umów o pracę.

Tym samym musieli zostać wybrani przedstawiciele pracowników, którzy podpisali porozumienie w ich imieniu, a sama treść przekazana do ich wiadomości. Samo obniżenie wynagrodzenia o maksymalnie 50 % (z zastrzeżeniem, iż nie może ono być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę) jest możliwe na podstawie art. 15g pkt 6 Ustawy.

Analogicznie do powyższego przedstawia się sytuacja związana wydłużeniem okresu rozliczeniowego. Zamiana ta również jest obwarowana podpisaniem porozumienia z przedstawicielami pracowników na podstawie art. 15 zf pkt 2 Ustawy.

Jeżeli zatem pracownicy nie mieli żadnej wiedzy w przedmiocie podpisania porozumienia z pracodawcą należy zweryfikować, czy zostało ono zawarte zgodnie z przepisami, ewentualnie ustalić czy nastąpił wybór przedstawicieli pracowników w tym celu.

Reasumując, obniżenie wynagrodzenia i wydłużenie okresu rozliczeniowego nie może nastąpić jednostronnie przez pracodawcę.

Michał Bugaj, Małgorzata Wiśniewska Grupa Procurent Kancelarie prawne i doradcze w ramach akcji Prawnicy Pro Bono